Noia a teatro

Noia a teatro - pendente in bronzo e argento

pendente in bronzo e argento